Güvenli e-Ticaret

E-Ticaret, bireyler ve firmalar arasında yüksek miktarda para alışverişini yaratmaktadır. Bu nedenle belli bir güvenlik altyapısına sahip olmak zorundadır.

Bu güvenlik altyapısı sadece ödemelerle ilgili değil aynı zamanda E-ticarete konu olan ürünlerle ve onları pazarlayan firmalarla ilgili bilgi güvenliğini de içerir.

E-Ticaret, bireyler ve firmalar arasında yüksek miktarda para alışverişini yaratmaktadır. Bu nedenle belli bir güvenlik altyapısına sahip olmak zorundadır. Bu güvenlik altyapısı sadece ödemelerle ilgili değil aynı zamanda E-ticarete konu olan ürünlerle ve onları pazarlayan firmalarla ilgili bilgi güvenliğini de içerir.

  • Müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve korunması
  • Kredi kartıyla alışverişte sahtekârlık
  • Kredi kartıyla alışverişte sahtekârlığa karşı önlemler
  • SSL
  • SET
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme sonucu e ticaret giderek yaygınlaşması.
  • Pazarda bu ticaret yöntemini kullanan işletmeler karşısında rekabet edememek veya rekabet üstünlüğünü kaybetme tehlikesi.
  • Her geçen gün daha fazla işletmenin elektronik ortamda buluşması ve buna paralel olarak sanal ortamda işlem hacminin yüksek bir ivmeyle artması.

Sınıflandırma (Taraflar)

Elektronik ticaret, taraflarına göre 4 sınıf altında incelenebilir
Firma-Firma arası: Bir firmanın, kapalı veya açık bir ağ kullanarak, tedarikçisinden mal sipariş etmesi, fatura alması ve ödeme yapması bu sınıfa bir örnektir. Bu sınıftaki eticaret, elektronik veri değişimi yolu ile uzun süredir gerçekleştirilmektedir. Firma-Tüketici arası: internet teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanal mağaza uygulamaları ile firmalar elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmaktadırlar. Firma-Devlet arası: Firmalar ile kamu kuruluşları arasındaki ticari işlemleri kapsayan bu bölümde kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örnekleri oluşturmaktadır. Kurum vergilerinin tahsilâtı, sosyal güvenlik bilgilerinin devletçe takibi gibi birçok konuda da elektronik ağlardan yararlanılması gündemdedir. Birey-Devlet arası: Vatandaşları ilgilendiren birçok hizmetin internet kanalıyla yürütülmesi. Henüz yaygın olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri gibi uygulamalar ile e-devlet’e geçiş sağlanması planlanmaktadır.